مجوزات و اعتبارات

سازمان نظام رایانه ای
کارآفرین نمونه کشور
مدیریت راهبردی کسب و کار استراتژیک
گواهی عارضه یابی واحد های صنفی
%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1
آگهی تاسیس حامیان زندگی سبز
گواهینامه تخصصی مشاوران و متخصصان
سازمان نظام صنفی کشور
پروانه تاسیس کانون دایره ایده های نو
مدیریت اجرایی mba
گواهی سیستم مدیریت رضایت مندی مشتری
%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d9%81-%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1
%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c
لوح تقدیر از فرماندار